danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0913.845.768
hotline
Kỹ Thuật
0913 745 768
hotline
Bảo Hành
0946 427 968
video clip
fanpage facebook

Thiết Bị Bôi Trơn

Thiết bị hút nhớt dùng điện
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải HC-3027
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải HC-3026
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hứng, hút nhớt thải HC-2097
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải HC-2090
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hứng , hút nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hứng nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bơm hút nhớt thải từ thùng hứng
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bộ nén bơm nhớt trung tâm
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Thiết bị hứng - hút nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Thiết Bị Hứng, Hút Dầu Nhớt
Giá: Liên Hệ 0918 803 068
Thiết Bị Hứng - Hút Dầu Nhớt Fabit
Giá: Liên Hệ 0918 803 068

Thiết bị hút nhớt dùng điện (có chức năng hứng)

Model : HD-2390

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Thiết bị hút nhớt dùng điện

Model : HD-2380

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Thiết bị hứng nhớt thải (khay hứng nằm)

Model : HC-3285A

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model : HC-3027

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model : HC-3026

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hứng, hút nhớt thải

Model :HC-2097

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model: HC-2090             

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hứng , hút nhớt thải

Model : HC-2085

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hứng nhớt thải

Model : HC-2081

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model : HC-2080

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bơm hút nhớt thải từ thùng hứng

Model : 33125

Hãng sản xuất: Fabit – Trung Quôc

Bộ nén bơm nhớt trung tâm

Model : 37685

Hãng sản xuất: Fabit – Trung Quốc

Thiết bị hứng - hút nhớt thải

Model : 42080

Hãng sản xuất: Fabit

Thiết Bị Hứng, Hút Dầu Nhớt

Model : 44090

Hãng sản xuất: Fabit

Thiết Bị Hứng, Hút Dầu Nhớt Fabit

Model : 44120 - 43190

Hãng sản xuất: Fabit

Thiết bị hứng. hút dầu nhớt bằng khí nén

Model : 3194

Hãng sản xuất: Fabit

nhà cung cấp
Copyright © 2016 by Tân Minh Giang