Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0918.803.068
hotline
Mr. Hùng
0913.845.768
hotline
Mr. Quyết
0909.014.579
hotline
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0913.745.768
hotline
Gọi Bảo Hành
0946.427.968
video clip
fanpage facebook

Thiết Bị Bôi Trơn

Thiết bị hút nhớt dùng điện
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải HC-3027
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải HC-3026
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hứng, hút nhớt thải HC-2097
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải HC-2090
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hứng , hút nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hứng nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bình hút nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bơm hút nhớt thải từ thùng hứng
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Bộ nén bơm nhớt trung tâm
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Thiết bị hứng - hút nhớt thải
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Thiết Bị Hứng, Hút Dầu Nhớt
Giá: Liên Hệ 0918 803 068
Thiết Bị Hứng - Hút Dầu Nhớt Fabit
Giá: Liên Hệ 0918 803 068

Thiết bị hút nhớt dùng điện (có chức năng hứng)

Model : HD-2390

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Thiết bị hút nhớt dùng điện

Model : HD-2380

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Thiết bị hứng nhớt thải (khay hứng nằm)

Model : HC-3285A

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model : HC-3027

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model : HC-3026

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hứng, hút nhớt thải

Model :HC-2097

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model: HC-2090             

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hứng , hút nhớt thải

Model : HC-2085

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hứng nhớt thải

Model : HC-2081

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bình hút nhớt thải

Model : HC-2080

Hãng sản xuất: HPMM – Trung Quốc

Bơm hút nhớt thải từ thùng hứng

Model : 33125

Hãng sản xuất: Fabit – Trung Quôc

Bộ nén bơm nhớt trung tâm

Model : 37685

Hãng sản xuất: Fabit – Trung Quốc

Thiết bị hứng - hút nhớt thải

Model : 42080

Hãng sản xuất: Fabit

Thiết Bị Hứng, Hút Dầu Nhớt

Model : 44090

Hãng sản xuất: Fabit

Thiết Bị Hứng, Hút Dầu Nhớt Fabit

Model : 44120 - 43190

Hãng sản xuất: Fabit

Thiết bị hứng. hút dầu nhớt bằng khí nén

Model : 3194

Hãng sản xuất: Fabit

nhà cung cấp
Copyright © 2016 by Tân Minh Giang