Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0913.845.768
hotline
Kinh Doanh
0913845768
video clip
fanpage facebook

Thiết Bị Cầu Nâng

Cầu nâng cắt kéo kép Heshbon HL-35F
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu cắt kéo nâng bụng peak lắp nổi
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu cắt kéo nâng bụng peak lắp âm
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng cắt kéo nâng toàn xe Peak PX-09
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng cắt kéo nâng toàn xe Peak PX-12
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng bốn trụ cho xe tải Peak 430E
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng bốn trụ cho xe tải Peak 430
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng bốn trụ cho xe tải Peak 418
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng bốn trụ Peak 409
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng hai trụ kiểu cổng PEAK  211SAC
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng hai trụ không cổng PEAK
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cầu nâng một trụ đỗ xe Trung Quốc
Giá: Liên Hệ 0913.845.768

Cầu nâng cắt kéo kép (loại lắp âm)

Model: HL-35F

Hãng sản xuất:Heshbon-Hàn Quốc

Cầu nâng cắt kéo kiểm tra góc lái

Model: PX-09A

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng cắt kéo kiểm tra góc lái

Model: DX-4000A

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu cắt kéo nâng bụng kiểu lắp nổi

Model: SX07

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu cắt kéo nâng bụng kiểu lắp âm

Model: SX09F

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng cắt kéo nâng toàn xe

Model: PX-09

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng cắt kéo nâng toàn xe

Model: PX-12

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng cắt kéo kiểm tra góc lái

Model: PX-12A

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng bốn trụ cho xe tải

Model: 430E

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng bốn trụ cho xe tải

Model: 430

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng bốn trụ cho xe tải

Model: 418

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng bốn trụ kiểm tra góc lái

Model: 409A

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng bốn trụ

Model: 409

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng hai trụ kiểu cổng PEAK  211SAC

Model: 211SAC

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng hai trụ không cổng PEAK

Model: 208

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

Cầu nâng một trụ đỗ xe

Model: SL-2500

Hãng sản xuất: PEAK – Trung Quốc

nhà cung cấp
Copyright © 2016 by Tân Minh Giang