Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0918.803.068
hotline
Mr. Hùng
0913.845.768
hotline
Mr. Quyết
0909.014.579
hotline
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0913.745.768
hotline
Gọi Bảo Hành
0946.427.968
video clip
fanpage facebook

Súng vặn Ốc

Súng vặn bu lông 1.5
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Súng vặn bu lông 1
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cle hơi   1/2
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cle hơi   3/8
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cle hơi  1/4
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Súng vặn bu lông 1
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Súng vặn bu lông  3/4
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Súng vặn bu lông 1/2
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Súng vặn bu lông 3/8
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Súng hơi 1/4
Giá: Liên Hệ 0913.845.768
Cờ Lê Hơi Khí Nén ½”
Giá: Liên Hệ 0918 803 068
Cờ Lê Hơi Bằng Khí Nén ½”
Giá: Liên Hệ 0918 803 068
Súng vặn ốc đầu ½” SP - AIR
Giá: Liên Hệ 0918 803 068
Súng Vặn Ốc 1” SP - AIR
Giá: Liên Hệ 0918 803 068
Súng vặn ốc ¾” SP - AIR
Giá: Liên Hệ 0918 803 068
Súng vặn ốc ½ SP _AIR
Giá: Liên Hệ 0918 803 068

Súng vặn bu lông 1.5"  

Model: SI-1900

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Súng vặn bu lông 1"

Model:  SI-1888

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Cle hơi   1/2"

Model: SI-1345B

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Cle hơi   3/8"

Model: SI-1252

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Cle hơi  1/4"

Model: SI-1107B

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Súng vặn bu lông 1"  

Model:  SI-1878

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Súng vặn bu lông  3/4"  

Model: SI-1550SR

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Súng vặn bu lông 1/2"

Model: SI-1610SR

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Súng vặn bu lông 3/8"

Model: SI-1605SR

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Súng hơi 1/4"

Model: SI-1310S 

Hãng sản xuất : Shinano – Nhật Bản

Cờ Lê Hơi Khí Nén ½”

Model : SP 1176B

HSX: SP – AIR

Cờ Lê Hơi Bằng Khí Nén ½”

Model : SP 1133-2

HSX: SP – AIR

nhà cung cấp
Copyright © 2016 by Tân Minh Giang